Zavádíme, spravujeme a rozvíjíme systémy environmentálního managementu podle standardů ISO/IEC 27001

Přínosy certifikace systému managementu bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001

  • zabezpečení informací je integrální částí celého systému řízení organizace;
  • hlavní faktory ovlivňující podnikatelskou soutěž, informace a jejich zabezpečení jsou v řízeném režimu;
  • spolehlivost systému podporují systémy zálohování;
  • zaměstnanci jsou odpovědni za zabezpečení informací svých pracovišť i svých zákazníků;
  • požadavek na kontinuální zlepšování zaručuje dlouhodobě efektivní řízení nákladů.

Jsme tu pro Vás ...