Systémy environmentálního managementu implementujeme podle požadavků normy ČSN EN ISO 14001, nebo podle doporučení EMAS II.

Zavedení systému environmentálního managementu vám přinese:

- zprůhlednění vašich činností s dopady na životní prostředí

- zhodnocení významnosti těchto dopadů

- definování odpovědností za činnosti s možnými dopady na životní prostředí

- deklarování vašeho závazku k řízenému přístupu ke snižování dopadů vašich činností na životní prostředí 

- systémové ošetření přístupu k legislativě a jejímu dodržování

- trvalé zlepšování s využitím systémových nástrojů - interních auditů, přezkoumání vedením a preventivních a nápravných opatření

Jsme tu pro Vás ...