Zavádíme, spravujeme a rozvíjíme systémy managementu kvality podle standardů ČSN EN ISO 13485:2003

 Přínosy certifikace systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 13485:2003

  • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů;
  • garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
  • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu jakosti třetí nezávislou stranou;
  • zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace;
  • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci;
  • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů;
  • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů k výrobci prostředků zdravotnické techniky;

Jsme tu pro Vás ...