Zavádíme, spravujeme a rozvíjíme systémy environmentálního managementu podle standardů ČSN EN ISO 14001:2005

 Přínosy Certifikace podle ČSN EN ISO 14001:2005

  • Zajištění a vylepšení péče o prostředí
  • Uvědomování si vlastní odpovědnosti
  • Zprůhlednění rizik, snížení rizik
  • Definování environmentálního profilu
  • Motivace zaměstnanců k ochraně životního prostředí
  • Včasné rozpoznání problémů s prostředím
  • Více záruk o plnění právních a jiných požadavků
  • Konkurenční výhody
  • Nástroj řízení pro vhodné využívání zdrojů

Jsme tu pro Vás ...